Prosimy o wypełnienie formularza:

Podając powyższe dane zgodnie z przepisami o danych osobowych i polityką prywatności Centrum Edukacyjnego JOST w Elblągu wyrażam zgodę na kontakt w celu odpowiedzi. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu i informacji, usunięcia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania.